ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Материална База


Детска градина "Ежко-Бежко" разполага с модерна и подходяща за възрастта на децата материална база. Създадена с много любов през есента на 1999 година, Частна детска градина "Ежко Бежко" е една от първите частни градини в България. Вече 16 години даряваме децата с много топлина и обич.


ЧДГ ”Ежко Бежко” се намира сред спокойствието и красивата природа на Витоша, има голям двор за удобство и комфорт на децата. При нас те растат на чист въздух в непрекъсант контакт с природата, необезпокоявани от градския шум. Сградата е съобразена с нормативните изисквания за организиране и провеждане на възпитателно образователен процес.


Детската градина разполага с богата материално-техническа база и учебни пособия , осигуряващи висока степен на индивидуализация на възпитателно образователният процес и цялостно изграждане на детската личност.

В сградата е изградено изцяло ново кухненско помещение за нуждите на детската градина,което от 16 години работи за пълноценното и разнообразно хранене на нашите възпитаници. Детската ни кухня функционира с всички необходими разрешителни за целта и под непрекъснатия контрол на СРИОКОЗ- гр.София, а от тази година и Агенция по храните. Разполагаме също така и със собствено перално помещение.Вътрешните помещения са постоянно ремонтирани и премебелирани. Разполагаме със салон за спортните дейности на децата и медицински кабинет. Медицинският кабинет на детската градина също работи с всички необходими разрешителни за своята дейност.


  • - просторни и уютни помещения - отделни стаи за всяка група в любими детски цветове;
  • - оформени са кътове за игри, за учене, за развлечения, за изобразителни и приложно -творчески дейности;
  • - стая за хранене – трапезария;
  • - oтделни спални помещения – с уреди, пречистващи въздуха от бактерии и микроби. Всяко дете разполага с индивидуално креватче за следобедна почивка;
  • - oсигурени условия за зимен и летен отдих на открито дори при лоши атмосферни влияния;
  • - широк и слънчев двор с много зеленина, детски и спортни площадки с обезопасена настилка и детски съоръжения;
  • - денонощна охрана - ограничен достъп на външни лица;
  • - кабинет по психомоторика и логопедични занимания;
  • - медицинско обслужване
  • - собствена кухня, с възможност за препоръки или промяна на менюто;


В ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "Ежко Бежко"са създадени всички условия за изпълнение на основната социална функция на детското заведение, именно: отглеждане, възпитание и обучение на децата