ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Детска градина

Дневна програма:


 • - 07.30-08.30 - прием на децата;дейности по избор на децата ;дейности организирани от детския учител
 • - 08.30-08.40 - гимнастика;
 • - 08.40-09.00 - закуска;
 • - 09.00-10.15- занятия - педагогически ситуации:
  математическа дейност; български език; социална среда; природна среда; музикална дейност; английски език; изобразителна дейност;
 • - 10.15-10.30 - подкрепителна закуска
 • - 10.30-12.00 - дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител- игри и разхотки на двора;приложни изкуства;народни танци и други спортни занимания
 • -
 • - 12.00-13.0 - подготовка за обяд и обяд;
 • - 13.00-15.00 - подготовка за следобедна почивка и сън;
 • - 15.15-15.30 - следобеден тоалет;
 • - 15.30-15.45 - следобедна закуска;
 • - 15.45-16.30 - следобедни занимания: сюжетно ролеви игри, театър, пантомима...
 • - 16.30-19.00 - Игри на двора (или на закрито).дейности по избор на децата или дейности организирани от детския учител; изпращане на децата

На децата се осигурява динамично организиран ден, със забавни и образователни дейности, за да бъде следващият преход към училището по-лесен и приятен!


В ЧДГ "Ежко Бежко” се полагат основите на непрекъснато образование, което включва:

1.Обучение и възпитание на децата, което се провежда на книжовен български език.


2.Овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание.


3.Усвояване и формиране на общочовешки ценности, добродетели и култура.


4.Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.


5.Физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.


6.Изграждане на свободна, морална и инициативна личност


Програмата за образование и възпитание на децата се прилага на основата на индивидуален подход. За забавното и интересно прекарване на учебният ден, на децата е включено посещението на дейности:


 • - изобразително изкуство;
 • - музика;
 • - куклен театър;
 • - приложно изкуство;
 • - етнография.


Обучение по Английски език - 3 пъти седмично по 40мин.

Организирано свободно време "Вече сме големи..." - отглеждане на цветя, подреждане на маса, "Мога да готвя"...


В началото и в края на всяка учебна година се провеждат тестове по общообразователните предмети и се прави оценка на цялостното поведение на всяко дете.


Не на последно място, сред трудните образователни дни, намираме време да отбележим празничните дати - 8-ми Март, 1-ви Юни и др. - с веселие и забавни програми.