ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Английски език

Система на обучение: Tiny Talk


За системата:
Tiny Talk е учебна система от три нива за изучаване на английски език на издателство Oxford. Разработена е специално за стимулиране активно общуване и разбиране на чужд език от деца в детски градини и предучилищни забавачки. Усвояването на нов материал става не само неусетно, но и трайно с помощта на различни герои, интересни теми и ежедневни ситуации, които са подходящи и разбираеми за малките ученици.
Всяко ниво е разделено на две части: А и В, всяка от които е придружена от учебник и учебна тетрадка необходими за всяко дете. Допълнителните материали (като табла, учебни карти, касетки , фотокопия и др.) се осигуряват от учителя и/ или учебното заведение.

За обучението: Всяка седмица децата участват в някои от следните дейности:


 • - Диалози в ситуация по тема
 • - Занимания с учебник и учебна тетрадка
 • - Слушане и/ или драматизация на приказки
 • - Песни , стихотворения, рими и/ или броилки
 • - Запознаване с културни различия, традиции и обичаи на страни , в които английският език е роден.
 • - Видео филми и/ или CD-ROM продукти за мултимедийно обучение по английски език
 • - Изработване на занимателни проекти по тема
 • - Английски език извън класната стая и околната среда
 • - Разнообразни игри и забавления
 • - Индивидуална работа

Новият материал се записва веднъж седмично и се предоставя на вниманието на родителите. Важно е да се има в предвид, че повторението на вече изученото в различни ситуации е ключът към усвояването на чужд език.


Обучението по английски език в детска градина „Ежко Бежко” е част от ежедневието на всички деца. Използват се оригинални британски учебни системи с богати приложени учебни средства, аудио и видео материал и мултимедиен софтуе


Още от 2-годишна възраст децата имат занимания в различни форми. Игри, музикален английски език, мултимедийни и видео уроци осигуряват чуждоезикова среда всеки ден. Така с лекота се усвоява богата лексика и се добива усет за езика.


В подготвителната група децата разбират и използват широк кръг полезни фрази, изучават азбуката. На 6 години започва началният етап на четене и писане на английски. Натрупаната солидна основа е предпоставка за успешно учене в следващите нива на езиково обучение.

Руски език

Система на обучение: Руский язык- Солнышко


За системата:

Солнышко е учебна система за изучаване на руски език на издателство Просвета. Системата започва с учебно помагало – буквар и продължава с такива подходящи и за училищна възраст. Стимулира активно общуване и разбиране на чужд език от деца в детски градини и предучилищна група и училище. Усвояването на нов материал се осъществява с помощта на интересни теми и ежедневни ситуации, които са подходящи и разбираеми за малките ученици.Учубните помагала са богато илюстрирани и добре оформени ,за да привлекат интереса и виманието на децата.


Помагалата за деца в детска градина са две: учебник и учебна тетрадка, необходими за всяко дете. Допълнителните материали (като табла, учебни карти, касетки , фотокопия и др.) се осигуряват от учителя и/ или учебното заведение.


За обучението:

Всяка седмица децата участват в някои от следните дейности:


 • - Диалози в ситуация по тема
 • - Занимания с учебник и учебна тетрадка
 • - Слушане и/ или драматизация на приказки
 • - Песни , стихотворения, рими и/ или броилки
 • - Запознаване с културни различия, традиции и обичаи на децата , за които руският език е роден.
 • - Видео филми и/ или CD-ROM продукти за мултимедийно обучение по руски език
 • - Изработване на занимателни проекти по тема
 • - Разнообразни игри и забавления