ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Прием


В детска градина „Ежко Бежко” приемаме деца от 9 месечна до 6 годишна възраст. Детската градина приема деца през цялата година, когато има свободни места в съответната възрастова група.


ЗАПИСВАНЕ

 • - След запознаване на място с условията, организацията и програмата на градината.
 • - Провеждане на среща между директора и родителите, и попълване на формуляри с информация за детето.


ПОСТЪПВАНЕ


Необходимите документи за постъпване са:


 • - Попълнен формуляр на молба за постъпване в детската градина;
 • - Сключен договор за настоящата учебна година;
 • - Медицински документи - здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар; имунизационен картон; еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, не по-рано от 15 дни преди постъпването.
 • - Молба до Директора на детското заведение -формуляр
 • - Копие от акта за раждане
 • - Изследвания от РИОКОЗ (кръв,урина,микробиология и паразитология и васерман за единия от родителите,когато детето е до 3годинки )
 • - Лична здравно-профилактична карта
 • - Иноформационен лист -образец


За детето ви са необходими:

 • - Пижама
 • - Пантофи
 • - Резервно бельо
 • - Любими лични вещи
 • - Памперси и мокри кърпички, ако ползвате такива
 • - Чашка или определено шишенце за вода, ако ползвате конкретно такова