ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Спорт


Спорта и физическата култура като специфична предметна и познавателна дейност също са насочени към формирането на детския организъм. Със своите различни форми на практикуване предоставят възможности за функционалното, двигателно и моторно развитие на детето. Спомагат за придобиване и развитие на представи в областта на физическата култура и спорта.


Те са от базово значение за психо-социалното развитие на децата поради многообразните непосредствени взаимодействия в двигателната дейност. Високата биологична потребност от двигателна активност на децата стимулира развитието на възприятията, формира потребности от постижения, от себеутвърждаване и лидерство!


Като се стреми да развива и мотивира тези потребности детска градина „Ежко Бежко” предоставя на своите възпитаници възможността да посещават(се занимават) с различни видове спортни дейности:


  • - конна езда
  • - тенис на корт
  • - плуване
  • - народни танци
  • - модерен балет
  • - организирани скаутски училища с квалифицирани планински учители
  • - организирани екскурзии до различни Български градове с образователна цел
  • - ски училища