ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Занималня


Целогодишна занималня сред чистия въздух и красивата природа на Витоша с работното време - от 8.00 до 17.00 часа.


Целодневна или за половин ден за деца от 1 до 4 клас


За децата в занималнята се грижи квалифициран екип от педагози – начална училищна педагогика, медицинска сестра. Педагозите помагат на децата за овладяване на учебния процес, включително чрез съвременни методи на работа – мултимедийни и аудио занимания Освен, че се стремим обучението да бъде забавно за децата важно е и да изградим правилно отношение у тях към учебния процес .два пъти в година в занималня” Ежко Бежко” се провеждат профилактични прегледи на децата.


Паралелно с образователните дейности се провеждат здравни беседи с децата от занималня “Ежко Бежко” относно спазването на личната хигиена, предпазването от заразни болести, гръбначни изкривявания, превенция срещу тютюнопушенето, алкохолизма и наркотичната зависимост.